Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
25.11.2023
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Autyzm u uczennic - dlaczego jest częściej pomijany?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania dziewcząt z ASD. Prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło opowie, jakie cechy mogą wskazywać na spektrum autyzmu u dziewczyn, jak radzą sobie one w świecie neurotypowych i jakie strategie przetrwania stosują. Zapraszamy!

Dzieci i młodzież w spektrum autyzmu wyróżniają się odmiennym sposobem funkcjonowania, co przynosi im wiele problemów związanych z codziennym życiem w świecie osób neurotypowych. Często czują się niezrozumiani przez otoczenie, co - w połączeniu z deficytami w sferze komunikacyjnej, behawioralnej oraz społecznej - powoduje, że nie są w stanie rozwijać swoich potencjałów. Co ważniejsze, cała sytuacja może też stanowić ogromne obciążenie dla młodej psychiki.

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przejawiają wspólne cechy charakterystyczne i formy zachowania, niemniej jednak dziewczęta mają własną, odmienną specyfikę, która często powoduje, że spektrum zostaje u nich niezdiagnozowane lub też rozpoznane z dużym opóźnieniem. Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być zaburzenia lękowe, załamania nerwowe oraz jeszcze większe problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Na szkoleniu omówimy wspomnianą specyfikę funkcjonowania dziewcząt. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzą sobie one w świecie neurotypowym, jakie stosują strategie przetrwania oraz jaką cenę płacą za przystosowanie się. W oparciu o literaturę specjalistyczną oraz autentyczne refleksje dziewcząt/kobiet z ASD wskażemy, jak można rozpoznać cechy autyzmu, które mogą umknąć osobom z otoczenia. Powiemy też, jakie prawidłowości mogą naprowadzić nauczycieli/wychowawców na zidentyfikowanie powyższych cech w celu udzielenia właściwej pomocy i - przede wszystkim - uświadomienia rodzicom konieczności podjęcia działań diagnostycznych. Nietypowość przejawów spektrum w "damskim wydaniu", niewłaściwa interpretacja zachowań może spowodować pogłębienie objawów oraz wystąpienie silnych zaburzeń lękowych, depresyjnych.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli/wychowawców.

Co zyskujesz?

  • poznasz ogólną specyfikę funkcjonowania grupy dzieci i młodzieży jeszcze niedawno określanych jako osoby z Zespołem Aspergera
  • dowiesz się jakie są zasadnicze symptomy ASD wg aktualnej klasyfikacji DSM V (diada)
  • poznają cechy odróżniające „damski” profil spektrum autyzmu
  • otrzymasz wskazówki dotyczące wspierania dziewcząt z omawianej grupy w funkcjonowaniu szkolnym
Jeśli nie zespół Aspergera, to co? Kwestia nazewnictwa, różnice w kryteriach diagnostycznych.
Problematyka ogólna - cechy charakterystyczne, trudności w funkcjonowaniu w sferze behawioralnej, społecznej i komunikacyjnej.
Dziewczęta w spektrum - mistrzynie kamuflażu.
Trudności społeczne, emocjonalne - na co zwrócić uwagę, jak wspierać?
Specyfika „damskiej wersji” ASD, strategie przystosowawcze.
Cechy temperamentalne osób w spektrum.
Nastolatki – elementy wiedzy o okresie dojrzewania .
Kilka wybranych porad praktycznych, np. literatury skierowanej do dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.

Oceny

6
44
5
24
4
4
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Rzetelność przekazywanych informacji

Agnieszka B.

sposób przekazania wiedzy

Małgorzata Ł.

Prowadząca przekazała w bardzo jasny i zrozumiały sposób ogrom wiedzy. Dziekuję.

Karolina N.

Zestawienie informacji, interakcja wykładowczyni ze słuchaczami

Beata G.

Bardzo dużo cennych informacji, opowiedzianych w bardzo zrozumiały sposób.

Magdalena G.