Zapraszamy do dyskusji na forum
5,5 (131)
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

10 pomysłów na efektywną pracę z uczniem ze spektrum autyzmu

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak skutecznie pracować z uczniami ze spektrum autyzmu? Jakie techniki pracy warto znać i jakie ćwiczenia wdrożyć? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru dr Amelii Dziurdy-Multan.

Prowadząca szkolenie omówi deficyty kompetencji językowych i społecznych uczniów ze spektrum autyzmu, z którymi możesz spotkać się podczas pracy. Uczestnicząc w webinarze poznasz również praktyczne przykłady zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli dzieci ze spektrum autyzmu.

Co zyskujesz?

  • poznasz deficyty kompetencji językowych i społecznych uczniów ze spektrum autyzmu
  • poznasz praktyczne przykłady ćwiczeń i zabaw edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach
Troska nauczyciela o komunikację oraz tworzenie relacji społecznych
Zabawy relacyjne z dorosłym i stymulacja błędnikowa
Dostosowanie warunków kształcenia
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Właściwe zadawanie pytań
Uzasadnianie poleceń
Ograniczanie pracy domowej
Zajęcia dodatkowe
Świadomość "po-pandemiczna"
Sztywność zachowań

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster