Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
02.02.2023
19:30
191
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Wychowanie do życzliwości - jak kształtować u uczniów zachowania prospołeczne

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Darmowy

Dlaczego życzliwość jest ważna? Czy można wychowywać do życzliwości? Jak kształtować u uczniów zachowania prospołeczne? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Życzliwość jest istotną wartością w stosunkach międzyludzkich. Z naukowego punktu widzenia stanowi konieczność przetrwania nas jako gatunku. Stanowi także zjawisko społeczne, które podlega kształtowaniu w procesie wychowania.

Na szkoleniu porozmawiamy o życzliwości w aspekcie biologicznym antropologicznym, poznawczym oraz psychopedagogicznym. Powołamy się na funkcjonowanie mózgu, genetykę oraz na elementy psychologii humanistycznej oraz pozytywnej. Porozmawiamy o empatii i dobroci poznawczej, czyli o życzliwości, jako zobowiązaniu psychologicznym. Nie zabraknie odniesień do badań i obserwacji przyrodniczych, wszystko zaś po to, by uzasadnić twierdzenie, że zachowania prospołeczne są koniecznością oraz - że nie jesteśmy jedynymi istotami, które zdają się o tym wiedzieć.

Ważnym punktem szkolenia jet omówienie potwierdzonych empirycznie strategii związanych z wychowaniem do życzliwości. Na zakończenie przedstawiona zostanie garść pomocnych ciekawostek poszerzających perspektywę myślenia o dobru i życzliwości; być może okażą się one przydatne do realizacji zajęć wychowawczych i popularyzowaniu omawianych, jakże ważnych treści

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów.

Co zyskujesz?

  • uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę na temat życzliwości jako zjawiska psychospołecznego
  • dowiesz się, jakie są biologiczne i psychologiczne podstawy życzliwości oraz jak można ją kształtować poprzez wychowanie
  • poznasz szereg ciekawych i użytecznych informacji związanych z pokrewnymi pojęciami- jak altruizm oraz empatia
  • uświadomisz sobie wartość omawianego zjawiska i potrzebę jego propagowania, w kontekście naszego codziennego funkcjonowania i aktualnych zmian w otaczającym świecie
19:30
19:40
Czy altruizm ma uzasadnienie naukowe?
19:50
Czekolada, a stosunki międzyludzkie, czyli emocjonalne konto bankowe.
20:00
Kość udowa kamieniem milowym cywilizacji?
20:10
Reguła Józefa.
20:20
Kilka ciekawostek psychologii pozytywnej.
20:30
Sens pomagania.
20:40
Podaj dalej - sens życzliwości.
20:50
Czego uczą nas dzikie gęsi?
21:00
Mózg, empatia i zachowania prospołeczne
21:10
Dobroć poznawcza
21:20
Czy można wychowywać do życzliwości?
21:30
Garść „życzliwych” ciekawostek pedagogicznych i nie tylko
21:40
Poszerzmy perspektywę - o Gandhim, trzech mądrych małpach i Sokratesie

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster