Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Zakończony
20.03.2023
19:30
485
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło
Profilaktyka i wychowanie

Wychowanie do wartości, zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości Twoich uczniów

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Celem szkolenia jest omówienie szeroko pojętego wychowania do wartości - jednego z priorytetów MEiN. Prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło opowie, jak kształtować dojrzałość emocjonalną uczniów i ich decyzyjność, a także jak wpływać na rozwój postaw prospołecznych.

Żyjemy w niełatwej i wieloznacznej rzeczywistości. Młodzi ludzie mają szeroki dostęp do różnej wiedzy, idei, trendów reklamujących określone sposoby funkcjonowania. Łatwo się więc pogubić, tym bardziej, że my- dorośli, także czasem zapominamy, jak ważne jest posiadanie i realizacja systemu wartości etycznych, zaś sfera duchowa (czy też etyczna właśnie), jest pomijana i spychana na margines wychowania. A przecież posiadamy ją i powinniśmy rozwijać w sobie i wychowankach, równoważnie z obszarem poznawczym, emocjonalnym i fizycznym.

Podczas szkolenia prowadząca podpowie, jak w mądry, wiarygodny sposób przekazać te treści młodemu pokoleniu. Poruszy kwestę podstawowych wartości etycznych, popatrzy na nie z punktu widzenia kultury chrześcijańskiej, zajmie się wartościami „bycia” i dawania”.

W swoim wystąpieniu odwoła się do starożytnej triady wartości, sięgnie do przekazu dotyczącego pracy osób wspierających rozwój Tadeusza Kotarbińskiego, wskażemy także kryteria dojrzałej osobowości Abrahama Maslowa.

W ostatniej części szkolenia Joanna Nienałtowska-Padło zajmie się psychologią pozytywną, która przywraca właściwe znaczenie pojęciu „cnoty" (rozumianej jako pewna sprawność charakteru, która będzie kształtowała nasze postawy i kierowała postępowaniem). Psychologia pozytywna w czasach zachwiania powszechnych, ponadczasowych zasad i norm pokazuje, że niezależnie od czasów, okoliczności i sposobów myślenia, pewne wartości, sprawności charakteru istniały i do dziś są podstawą pogłębionego, refleksyjnego funkcjonowania.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców,psychologów i pedagogów.

Co zyskujesz?

 • zapoznasz się z problematyką szeroko pojętego wychowania do wartości
 • przyjrzysz się procesowi nabywania dojrzałości i umiejętności odpowiedzialnego postępowania w aspekcie prawidłowości rozwojowych wychowanków
 • uzupełnisz wiedzę na temat kształtowania postaw prospołecznych
 • poznasz kryteria dojrzałej osobowości, jako jednego z celów wychowania do wartości
 • zapoznasz się z podstawami teoretycznymi i elementami aksjologii w rozumieniu kultury chrześcijańskiej
 • zapoznasz się z elementami psychologii pozytywnej i klasyfikacji Values In Action
 • poznasz kilka przydatnych ciekawostek z kręgu kultury wschodniej
19:30
19:50
Wychowanie do wartości jako podstawa kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej.
20:10
Decyzyjność nastolatków - dojrzałość, zaufanie, granice.
20:30
Do czego zmierzamy w wychowaniu - kryteria dojrzałej osobowości wg A. Maslowa.
20:50
Postawy prospołeczne – jak je kształtować?
21:10
Prawda, dobro, piękno w XXI w. - podstawowe wartości w ujęciu kultury chrześcijańskiej oraz psychologii pozytywnej.
21:30
Mądrość z przeszłości - o Sokratesie i trzech mądrych małpach.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.