Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Zakończony
28.11.2023
19:30
1007
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Praca z uczniem z trudnościami w nauce - przydatne techniki

Po szkoleniu możesz nabyć:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Czym jest wyuczona bezradność? Jak postępować z uczniami o niższych możliwościach poznawczych? Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, czyli grupy, która - statystycznie rzecz biorąc - jest w każdym zespole klasowym.

Na szkoleniu opisane zostanie pojęcie "niszy edukacyjnej" oraz zjawisko wyuczonej bezradności. Prowadząca zajmie się metodami i technikami pracy, które pozwolą osiągać sukcesy "szyte na miarę", sprawniej niwelować luki poznawcze i wspomagać sam proces uczenia się. Przestawione zostaną przydatne strategie i wskazówki metodyczne dotyczące pracy z omawianą grupą uczniów. Sięgniemy do nietypowych, ale sprawdzonych technik efektywnej nauki oraz metod związanych z rozwijaniem kreatywności, a wszystko to w służbie pomocy osobom, które z różnych przyczyn doświadczają trudności szkolnych.

Nie zabraknie wskazówek "samopomocowych" przeznaczonych dla uczniów oraz porad dotyczących rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę - tym razem dla nauczycieli i wychowawców. Na koniec będzie kilka słów o wybranych funkcjach wykonawczych i ich roli w procesie uczenia się i ogólnie pojętego funkcjonowania szkolnego.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, szkolnych i pozaszkolnych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

 • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
 • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

 • Poznasz praktyczne aspekty wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi
 • Poznasz wybrane strategie pomocne w pracy z tą grupą uczniów oraz takie, które pozwolą skutecznie kształtować samodzielność uczniów i ich odpowiedzialność za własną naukę
 • Dowiesz się, jakie techniki i metody związane z nieco innym, niż standardowe, podejściem do procesu uczenia się będą przydatne w uruchomieniu młodych umysłów
 • Dowiesz się, co kryje się pod pojęciem "funkcje wykonawcze" i jakie to ma znaczenie dla osiągnięcia sukcesu zarówno tzw. "ucznia słabego" jak i osób wspierających jego rozwój
 • Rozszyfrujesz pojęcie "nisza edukacyjna"
 • Otrzymasz kilka wskazówek "samopomocowych", które będziesz mógł(a) przekazać swoim uczniom
19:30
19:45
Analizy osobowości – wybrane klasyfikacje typów uczniów
20:00
Wybrane strategie postępowania z uczniami o niższych możliwościach poznawczych
20:15
Wyuczona bezradność w szkole
20:30
Czym jest nisza edukacyjna?
20:45
Indywidualizacja w procesie nauczania/wychowania – kilka ważnych zasad
21:00
Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę i odpowiedzialność ucznia
21:10
Garść rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
21:20
Kilka słów o funkcjach wykonawczych
21:30
Jak się uczyć – wskazówki praktyczne dla uczniów
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.