Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
14.02.2023
19:30
107
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Praca z uczniem z trudnościami w nauce - przydatne techniki

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Darmowy

Czym jest wyuczona bezradność? Jak postępować z uczniami o niższych możliwościach poznawczych? Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, czyli grupy, która - statystycznie rzecz biorąc - jest w każdym zespole klasowym.

Na szkoleniu opisane zostanie pojęcie "niszy edukacyjnej" oraz zjawisko wyuczonej bezradności. Prowadząca zajmie się metodami i technikami pracy, które pozwolą osiągać sukcesy "szyte na miarę", sprawniej niwelować luki poznawcze i wspomagać sam proces uczenia się. Przestawione zostaną przydatne strategie i wskazówki metodyczne dotyczące pracy z omawianą grupą uczniów. Sięgniemy do nietypowych, ale sprawdzonych technik efektywnej nauki oraz metod związanych z rozwijaniem kreatywności, a wszystko to w służbie pomocy osobom, które z różnych przyczyn doświadczają trudności szkolnych.

Nie zabraknie wskazówek "samopomocowych" przeznaczonych dla uczniów oraz porad dotyczących rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę - tym razem dla nauczycieli i wychowawców. Na koniec będzie kilka słów o wybranych funkcjach wykonawczych i ich roli w procesie uczenia się i ogólnie pojętego funkcjonowania szkolnego.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, szkolnych i pozaszkolnych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Co zyskujesz?

  • Poznasz praktyczne aspekty wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi
  • Poznasz wybrane strategie pomocne w pracy z tą grupą uczniów oraz takie, które pozwolą skutecznie kształtować samodzielność uczniów i ich odpowiedzialność za własną naukę
  • Dowiesz się, jakie techniki i metody związane z nieco innym, niż standardowe, podejściem do procesu uczenia się będą przydatne w uruchomieniu młodych umysłów
  • Dowiesz się, co kryje się pod pojęciem "funkcje wykonawcze" i jakie to ma znaczenie dla osiągnięcia sukcesu zarówno tzw. "ucznia słabego" jak i osób wspierających jego rozwój
  • Rozszyfrujesz pojęcie "nisza edukacyjna"
  • Otrzymasz kilka wskazówek "samopomocowych", które będziesz mógł(a) przekazać swoim uczniom
19:30
19:40
Analizy osobowości – wybrane klasyfikacje typów uczniów
19:50
Wybrane strategie postępowania z uczniami o niższych możliwościach poznawczych
20:00
Wyuczona bezradność w szkole
20:10
Czym jest nisza edukacyjna?
20:20
Indywidualizacja w procesie nauczania/wychowania – kilka ważnych zasad
20:30
Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę i odpowiedzialność ucznia
20:40
Garść rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
20:50
Kilka słów o funkcjach wykonawczych
21:00
Jak się uczyć – wskazówki praktyczne dla uczniów

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster