Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
20.02.2024
19:30
1143

Jak wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się? Przydatne techniki motywujące

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jakie są źródła problemów szkolnych Twoich uczniów? Jakie obszary mogą wpływać na proces uczenia się? Jak zapobiegać opóźnieniom niektórych kompetencji rozwojowych? Celem szkolenia Joanny Nienałtowskiej-Padło jest wskazanie ważnych obszarów wsparcia dzieci i młodzieży z problemami w uczeniu się i zainspirowanie do wykorzystania dodatkowych technik aktywizujących i motywujących oraz alternatywnych metod reedukacyjnych. Zapraszamy!

Funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży zależy od wielu czynników - zarówno wewnętrznych, jak i społeczno-środowiskowych. Na niektóre aspekty istotne dla jakości i efektywności procesu uczenia się nie mamy dużego wpływu, takie jak poziom możliwości poznawczych – IQ.  Ale są też takie, których uruchomienie otworzy nowe możliwości w pracy osoby wspierającej rozwój, np. przyjrzenie się roli inteligencji emocjonalnej, metodom pracy opierających się na wzajemnym uczeniu się oraz wybranym technikom motywacyjnym i aktywizującym.

Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne warto zwrócić uwagę na problematykę rozwoju mózgu dziecka i nastolatka, a także na często pomijane, a niezwykle istotne, opóźnienia w umiejętnościach rozwojowych dotyczących m.in. regulacji emocji, sprawności komunikacyjnych (rozumienie przekazów, wyrażanie potrzeb, myśli, czuć) itp.

Dzieci mają kłopot w radzeniu sobie ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami, co przekłada się na obniżenie efektywności uczenia się i powoduje cały, niekorzystny ciąg wydarzeń – spadek samooceny i motywacji, narastające zaległości, problemy społeczne, zachowania destrukcyjne.

Kolejnym ważnym obszarem, nad którym warto się pochylić, są funkcje wykonawcze, umiejętności poznawcze niezbędne do kontrolowania i samoregulacji zachowania, co przecież bezpośrednio wpływa na osiągnięcia szkolne. Istotne są też nasze-dorosłych metody motywowania, więc na szkoleniu powiemy kilka słów na temat koncepcji motywatorów S. Reissa, być może stanie się ona pomocą w zwiększeniu efektywności zarówno naszej pracy, jak i procesu uczenia się naszych podopiecznych.

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • uporządkujesz i uzupełnisz swoją wiedzę na temat niektórych problemów szkolnych Twoich uczniów
  • przyjrzysz się obszarom alternatywnym mającym wpływ na proces uczenia się
  • otrzymasz przydatne wskazówki dotyczące zapobiegania opóźnieniom niektórych kompetencji rozwojowych
  • poszerzysz dotychczasową perspektywę postrzegania trudności szkolnych swoich uczniów/wychowanków
  • zainspirujesz się, w oparciu o przedstawianą wiedzę, do stworzenia własnych metod pracy z uczniami o słabszych wynikach w nauce
19:30
19:45
Trudności szkolne - czy zawsze niskie IQ? Perspektywa alternatywna.
20:00
Mózg, a sprawa szkolna.
20:15
Funkcje wykonawcze – pomost do sukcesu (na miarę).
20:30
Opóźnienia w niektórych umiejętnościach rozwojowych przyczyną problemów w funkcjonowaniu szkolnym.
20:40
EQ kontra IQ?
21:00
Kilka wskazówek motywacyjnych. Motywatory S. Reissa.
21:20
Wybrane strategie wzmacniające samokontrolę i odpowiedzialność ucznia za naukę.
21:30
Wzajemne uczenie się, czyli klasa-układanka.
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.