Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Zakończony
05.12.2022
19:30
756
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Jak rozpoznać, że Twój uczeń ma depresję i jak mu pomóc?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Kryzysy są czymś naturalnym w życiu człowieka, rzecz jednak w tym, by reakcja na nie była adaptacyjna i nie prowadziła do zachowań ryzykownych, ani do stanów depresyjnych. Jest to ważne, ponieważ coraz głośniej mówi się o „epidemii” depresji wśród dzieci i młodzieży.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie są objawy kryzysów rozwojowych. Prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło opowie także o zagrożeniach związanych z możliwością wystąpienia depresji i stanów presuicydalnych. Ukazane zostaną metody rozpoznawania wymienionych zaburzeń psychicznych oraz określone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Webinarium dotyczy głównie wieku adolescencji. Niemniej jednak omawiane objawy dotyczą także dzieci, w związku z tym powyższa tematyka wydaje się być niezwykle istotna dla wszystkich osób pracujących w zawodach pomocowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, innych przedstawicieli zawodów pomocowych.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • poznasz symptomy kryzysów rozwojowych
  • poznasz zagrożenia związane z możliwością wystąpienia depresji
  • zapoznasz się z metodami pracy z wychowankami zagrożonymi depresją
19:30
19:40
Rozwój człowieka według E. Eriksona
19:55
Cechy charakterystyczne okresu dojrzewania, objawy kryzysu rozwojowego
20:10
Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży w kontekście oddziaływań wychowawczych szkoły
20:25
Depresja: definicje, rodzaje, objawy
20:40
Maski depresji
21:00
Sygnały świadczące o tym, że uczeń przeżywa kryzys – działania prewencyjne
21:10
Procedura 10 kroków w sytuacji zagrożenia M. Anthony’ego
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.