Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
23.05.2024
19:30
712
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Dziecko krzywdzone - jak je rozpoznać i jak mu pomóc

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Co może świadczyć o tym, że dziecko jest krzywdzone? Jakie zachowania Twoich uczniów mogą niepokoić? Jak rozmawiać z krzywdzonym dzieckiem? Jak zadbać o wykorzystane seksualnie dziecko? Zapraszamy na szkolenie Joanny Nienałtowskiej-Padło!

Mimo postępu cywilizacyjnego problematyka krzywdzenia najmłodszych przez osoby dorosłe nadal jest aktualna. Dość powiedzieć, że w XXI-wiecznej pediatrii istnieje pojęcia "syndrom dziecka maltretowanego". Niestety zjawisko przemocy wobec najmłodszych obejmuje nie tylko sferę fizyczną, ale i emocjonalną, społeczną i seksualną. Powszechne, a czasami trudne do zidentyfikowania, jest krzywdzenie emocjonalne i wbrew pozorom nie dotyczy ono tylko dzieci z tzw. rodzin dysfunkcjonalnych, natomiast ma tak samo poważne i przy tym dalekosiężne skutki, które w postaci tzw. urazu rozmytego mogą zdominować, a przynajmniej skomplikować dorosłe życie tych dzieci na wielu płaszczyznach.

Wiedza o rodzajach, przyczynach i objawach prezentowanych przez dzieci dotknięte rożnymi formami przemocy jest więc konieczna, by je identyfikować i odpowiednio wspierać. Szkoła (placówka) jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież spędzają wiele czasu, a nauczyciele/wychowawcy oraz inni szkolni specjaliści z powodu wysokich kompetencji psychologicznych i interpersonalnych są właściwymi osobami, by syndromy krzywdzenia zauważyć i odpowiednio zareagować.

Na szkoleniu omówimy sygnały i zachowania, które mogą świadczyć o krzywdzeniu fizyczny, emocjonalnym oraz o wykorzystaniu seksualnym. Przedstawione zostaną pomocne wskazówki dotyczące tego, jak powinna się zachować osoba pierwszego kontaktu, jakie pytania zadawać oraz jak uzyskiwać potrzebne informacje, nie wywołując przy tym powtórnego przeżywania traumatycznych wydarzeń. Takie postępowanie wymaga wiele taktu, cierpliwości, ale i konkretnej wiedzy, tym bardziej, że często krzywdzicielami są najbliższe dziecku osoby, a to potęguje dramatyczną sytuację i może za sobą pociągać zarówno strach, jak i konflikt lojalności wobec rodziców czy opiekunów. To wszystko powoduje konieczność uporządkowania i uzupełnienia wiedzy merytorycznej i szlifowania, opartych na niej, umiejętności psychologiczno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione strategie funkcjonowania dzieci krzywdzonych, wskazania dotyczące przeprowadzenia wstępnego wywiadu oraz wsparcia dziecka przez osoby dorosłe reprezentujące palcówkę. Porozmawiamy też o typach przywiązania, ponieważ to niezwykle ważny obszar związany z funkcjonowaniem osób krzywdzonych emocjonalnie. Co istotne - na szkoleniu nie będą omówione kwestie standardów ochrony małoletnich, ponieważ ma ono dostarczyć wiedzy merytorycznej i praktycznej, przydatnej osobom wpierającym rozwój.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów szkolnych, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli/wychowawców.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Poznasz ogólną wiedzę na temat przemocy wobec dziecka
  • Dowiesz się, jakie czyny świadczą o krzywdzeniu fizycznym, seksualnym i emocjonalnym
  • Poznasz objawy świadczące o tym, że ma miejsce przemoc dorosłych wobec najmłodszych
  • Poznasz procedurę wstępnej rozmowy z dzieckiem krzywdzonym
  • Dowiesz się, jak zaburzenia przywiązania, a szczególnie typ zdezorganizowany, wpływa ma funkcjonowanie dziecka w chwili obecnej oraz w przyszłości
19:30
19:42
Zjawisko krzywdzenia dziecka.
19:54
Objawy związane z maltretowaniem fizycznym, zaniedbaniem emocjonalnym, wykorzystywaniem seksualnym.
20:06
Niepokojące zachowania - strategie dzieci krzywdzonych.
20:18
Relacje w rodzinie - na co warto zwrócić uwagę?
20:30
Dlaczego dorośli wykorzystują dzieci?
20:42
Proces diagnozy - rozmowa z dzieckiem krzywdzonym.
20:54
Jak zadbać o wykorzystane seksualnie dziecko?
21:06
Druga strona medalu - złe dzieciństwo tworzy złe życie.
21:18
Zaburzenia przywiązania jako przyczyna krzywdzenia emocjonalnego.
21:30
Typy więzi, a trudności w późniejszym funkcjonowaniu dziecka.
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.