Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
13.02.2024
19:30
700
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Alternatywne spojrzenie na trudności wychowawcze i edukacyjne - praktyczne porady

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Co leży u podłoża trudności szkolnych? Czym jest opóźniony rozwój umiejętności? Jakie są standardowe reakcje wychowawcze na trudne zachowania? Zapraszamy na szkolenie Joanny Nienałtowskiej-Padło!

Trenerka pod lupę weźmie trudne zachowania uczniów. Zaprezentuje alternatywnego spojrzenia na trudności wychowawcze i edukacyjne i pomoże w skatalogowaniu praktycznych wskazówek pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającym problemów w codziennym funkcjonowaniu szkolnym.

Niektóre trudności prezentowane przez dzieci i młodzież wymykają się klasyfikacjom, a przez swą specyfikę nie poddają się też korygowaniu za pomocą powszechnie stosowanych metody wychowawczych. Niejednokrotnie zdarza się, że przekonania dorosłych na temat trudnych zachowań są nietrafione, tak jak wynikające z nich interwencje. Nie działają konsekwencje, mające na celu nauczyć dzieci podstaw wiedzy na temat złego i dobrego zachowania oraz zachęcić je do właściwych postaw. Warto więc przyjrzeć się przyczynom owych trudnych zachowań, być może tkwią one w deficytach określonych, ważnych umiejętności.

Dzieci mają kłopot w radzeniu sobie ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami (opóźnienie rozwojowe). W pomocy chodzi o zminimalizowanie skutków oraz zidentyfikowanie deficytowych umiejętności i nierozwiązanych problemów. O tym, jakie umiejętności są tak ważne, że wpływają na zachowanie dzieci, jak identyfikować i niwelować deficyty powodujące problemy dzieci w funkcjonowaniu szkolnym będzie traktować niniejsze szkolenie.

Na podstawie otrzymanej oraz uzupełnionej wiedzy uczestnicy poszerzą perspektywę i rozumienie problemów związanych z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym opisywanej grupy dzieci.

Szkolenie jest skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych, pedagogów specjalnych, nauczycieli, wychowawców.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Otrzymasz wiedzę na temat szczególnych trudności w funkcjonowaniu niektórych uczniów/wychowanków
  • Dowiesz się, jakie umiejętności psychologiczne wpływają na zachowanie i jak deficyty w tych umiejętnościach komplikują szkolne funkcjonowanie dzieci/młodzieży
  • Dowiesz się, czym jest opóźniony rozwój tychże umiejętności
  • Dowiesz się, dlaczego w sytuacji opisywanych trudności nie działają powszechnie stosowane interwencje wychowawcze
  • Na podstawie otrzymanej oraz uzupełnionej wiedzy poszerzysz perspektywę i rozumienie problemów związanych z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym opisywanej grupy dzieci
19:30
19:40
Zachowania destrukcyjne - specyfikacja.
20:00
Standardowe reakcje wychowawcze na trudne zachowania, popularne wyjaśnienia alternatywne.
20:10
Alternatywne spojrzenie na przyczyny niektórych trudności szkolnych.
20:30
Czym jest opóźniony rozwój umiejętności?
20:40
Lista trudności w zachowaniu wynikających z opóźnionego rozwoju wybranych umiejętności.
21:00
Trudności pod lupą.
21:20
Wskazówki pomocnicze.
21:30
Podsumowanie - ocena przydatności w praktyce psychologiczno-pedagogicznej.
Twój webinar poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.