Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Patryk Szałecki

Patryk Szałecki

Nauczyciel i egzaminator języka angielskiego, trener kreatywności i szkoleń oświatowych.

Patryk Szałecki to magister filologii angielskiej i nauczyciel mianowany z kilkunastoletnim stażem pracy, a także licencjonowany egzaminator języka angielskiego. Aktywnie działa również jako trener szkoleń oświatowych i trener kreatywności fundacji Destination Imagination. Zakres tematyczny prowadzonych przez niego szkoleń obejmuje tematykę kreatywności, innowacyjności, wykorzystania narzędzi IT w procesie dydaktycznym, współpracy w grupie, zarządzania czasem oraz motywowania. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w realizacji projektów unijnych ukierunkowanych na wzrost efektywności nauczania.

W prowadzonych przez siebie szkoleniach Patryk Szałecki dzieli się nie tylko szeroką wiedzą specjalistyczną, ale i wieloma osobistymi doświadczeniami zdobytymi w toku pracy dydaktycznej oraz podczas ponad 10 lat prowadzenia kilku działalności biznesowych.

Doświadczenie

  • nauczyciel języka angielskiego z kilkunastoletnim stażem pracy
  • licencjonowany egzaminator języka angielskiego
  • trener kreatywności fundacji Destination Imagination
  • trener szkoleń oświatowych z dziedziny innowacyjności, wykorzystania narzędzi IT w procesie dydaktycznym, współpracy w grupie, zarządzania czasem oraz motywowania