Unia Europejska
Dostęp na rok -55%
Anna Falkowska

Anna Falkowska

Dyplomowany socjolog, dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy, doktor nauk pedagogicznych.

Anna Falkowska to dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej, doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym.

Od kilku lat zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną: w przedsiębiorstwach, w instytucjach państwowych, w organizacjach pozarządowych, w placówkach oświatowych (w przedszkolach i szkołach podstawowych). Współprowadziła audycje radiowe w Radio7 w ramach cyklu edukacji ekologicznej w programie „Żyj ekologicznie”. Jest również autorką wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych.

Anna Falkowska to trenerka, która dba o rozwój kompetencji i regularnie poszerza swoją wiedzę na licznych kursach. Ukończyła m.in. Warsztaty Umiejętności Liderskich, Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej, kurs marketingu internetowego czy Szkolenie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Doskonale zna platformy komunikacyjne, a także programy do interaktywnej edukacji.

Doświadczenie

  • Warsztaty Umiejętności Liderskich
  • Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej
  • kurs marketingu internetowego
  • wykładowca akademicki
  • autorka publikacji naukowych i po-konferencyjnych