Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Anna Dragan

Anna Dragan

Polonistka, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczycielka, a także wychowawca w szkole podstawowej z wieloletnim stażem i z pasją do pracy, absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przygotowuje uczniów do samodzielnego, twórczego procesu zdobywania wiedzy polonistycznej oraz rozwijania umiejętności literackich, językowych i kulturowych. Posiada ponadto kwalifikacje do nauczania plastyki i muzyki. Często prowadzi zajęcia, które opierają się na interdyscyplinarnym przekładzie dzieł.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od kilku lat pracuje również jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się na co dzień w ramach zajęć dodatkowych pracą z uczniami zdolnymi oraz tymi ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Z zamiłowania czytelniczka kryminałów i pasjonatka pieczenia ciast. Rodowita krakowianka, która miłość do tego miasta pragnie zaszczepić dzieciom.

Doświadczenie

  • polonistka
  • nauczycielka plastyki i muzyki
  • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej