Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
30.03.2023
17:30
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

Praca z dzieckiem dwujęzycznym – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Oferta dla szkół

Jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Jakie metody sprawdzą się najlepiej? Odpowiedzi na te pytania otrzymasz w czasie szkolenia dla rad pedagogicznych.

Zjawisko bilingwizmu jest w obecnych czasach coraz bardziej powszechne. Mówimy o nim w sytuacji, gdy rodzice posługują się w domu dwoma różnymi językami lub dziecko przebywa w kraju, w którym w szkole używa innego języka niż w domu.

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie są obowiązki szkoły kształcącej dzieci cudzoziemskie/dwujęzyczne i poznasz potrzeby edukacyjne ucznia dwujęzycznego.

Udoskonalisz także umiejętność organizowania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów pochodzących z innego kręgu językowego.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów, wychowawców, pedagogów.

Co zyskujesz?

  • Wzbogacisz umiejętności pedagogiczne, dzięki którym będziesz efektywniej pracować z uczniem-obcokrajowcem na swoich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych
17:30
17:50
Obowiązki szkoły kształcącej dzieci cudzoziemskie/dwujęzyczne.
18:10
Charakterystyka ucznia dwujęzycznego, czyli identyfikacja jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, analiza specyficznych potrzeb edukacyjnych.
18:30
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia dwujęzycznego/cudzoziemca.
19:00
Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem dwujęzycznym: formy i metody pracy oraz pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.