Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Pomoce

(37)

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Dostępne na Edumaster materiały dydaktyczne to prosty pomysł na urozmaicenie Twoich zajęć i zwiększenie zaangażowania uczniów w proces edukacyjnym. W dziale tym przygotowaliśmy dla Ciebie filmy edukacyjne na wybrane przedmioty, a także gotowe scenariusze, gry i zabawy na zajęcia.

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z naszej oferty ułatwią Ci przygotowanie lekcji, wzbogacą ją o elementy audiowizualne i rozwiązania, które najmocniej przemawiają do dzieci i młodzieży. Dzięki materiałom dydaktycznym Twoi uczniowie będą bardziej aktywni na lekcjach i łatwiej przyswoją przekazywaną im wiedzę.