Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Pakiet 9 filmów na lekcje chemii dla szkoły podstawowej

Materiały dostępne:
10,00 zł

Pakiet zawiera filmy prezentujące doświadczenia i obserwacje chemiczne. Dostarczy Twoim uczniom praktycznej wiedzy oraz zwiększy atrakcyjność lekcji chemii w szkole podstawowej.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
  • Roztwory soli
  • Rozcieńczenie kwasu siarkowego VI
  • Otrzymywanie kwasu siarkowego IV
  • Wykrywanie tlenu
  • Wykrywanie wodoru
  • Tlenki
  • Przewodzenie prądu elektrycznego na przykładzie różnych substancji chemicznych
  • Otrzymywanie wody wapiennej
  • Wykrywanie dwutlenku węgla