Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Język polski

Pakiet 14 filmów na lekcje języka polskiego dla szkoły średniej - klasa III

Materiały dostępne:
15,00 zł

Filmy w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżą uczniom ważne tematy z programu nauczania języka polskiego w szkole średniej. Dzięki zgromadzonemu materiałowi Twoje lekcje staną się atrakcyjniejsze i bogatsze w niezbędne treści.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
 • Omówienie cech twórczości T. Różewicza
 • Socrealizm w literaturze, architekturze i sztukach plastycznych
 • Futuryzm i surrealizm w literaturze i sztuce
 • Ważne problemy w prozie międzywojennej
 • Katastrofizm i jego źródła w literaturze 20-lecia międzywojennego
 • Awangardyzm w poezji - J. Przyboś
 • Miłosz jak świat - problematyka twórczości Czesława Miłosza cz. I
 • Miłosz jak świat - problematyka twórczości Czesława Miłosza cz. II
 • Heroizacja i deheroizacja wojny w poezji poświęconej II wojnie światowej
 • Oniryzm w literaturze na przykładzie B. Schulza
 • Katastrofizm a teoria "czystej formy" w dramatach S. I. Witkiewicza
 • Analiza i interpretacja opowiadania T. Borowskiego "U nas w Auschwitzu"
 • Pojęcie klasycyzmu, współczesny klasycyzm na przykładzie poezji Z. Herberta
 • "Tango" S. Mrożka jako zwierciadło przemian kulturowych XX wieku