Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Pakiet 10 filmów na lekcje języka polskiego dla szkoły średniej - klasa III

Materiały dostępne:
15,00 zł

Filmy w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżą uczniom ważne tematy z programu nauczania języka polskiego w szkole średniej. Dzięki zgromadzonemu materiałowi Twoje lekcje staną się atrakcyjniejsze i bogatsze w niezbędne treści.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
  • Omówienie cech twórczości T. Różewicza
  • Socrealizm w literaturze, architekturze i sztukach plastycznych
  • Futuryzm i surrealizm w literaturze i sztuce
  • Ważne problemy w prozie międzywojennej
  • Katastrofizm i jego źródła w literaturze 20-lecia międzywojennego
  • Awangardyzm w poezji - J. Przyboś
  • Oniryzm w literaturze na przykładzie B. Schulza
  • Katastrofizm a teoria "czystej formy" w dramatach S. I. Witkiewicza
  • Analiza i interpretacja opowiadania T. Borowskiego "U nas w Auschwitzu"
  • Pojęcie klasycyzmu, współczesny klasycyzm na przykładzie poezji Z. Herberta