Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Język polski

Pakiet 13 filmów na lekcje języka polskiego dla szkoły średniej - klasa II

Materiały dostępne:
15,00 zł

Zgromadzone filmy dydaktyczne są bogatą bazą wiedzy, którą możesz wykorzystać jako dodatkowy materiał na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Pomogą ci omówić wybrane zagadnienia z epoki romantyzmu i pozytywizmu, a także najważniejsze kierunki w poezji i sztuce.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
 • Romantyczna wizja artysty i rola poezji
 • "Moja bohema", Arthur Rimbaud
 • Świat wartości bohatera pozytywistycznego
 • Człowiek wobec zła - komentarz profesora filozofii Jana Hartmana
 • Caspar David Friedrich jako malarz epoki romantyzmu
 • Mity narodowe w "Weselu" S. Wyspiańskiego
 • Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy
 • Główne idee III części "Dziadów"
 • Obraz miasta w malarstwie A. Gierymskiego i w "Lalce" B. Prusa
 • Cechy estetyki impresjonizmu w dziełach malarskich i literackich
 • Omówienie głównych założeń symbolizmu w oparciu o wybrane dzieła malarskie i literackie
 • Orientalizm romantyczny na przykładzie wybranego sonetu A. Mickiewicza
 • Secesja w architekturze, malarstwie i sztuce użytkowej