Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Pakiet 6 filmów na lekcje historii dla szkoły średniej - klasa III

Materiały dostępne:
15,00 zł

Materiały dydaktyczne zebrane w tym pakiecie to ciekawe uzupełnienie podstawy programowej z historii dla uczniów klas III szkół średnich. Pomogą ci urozmaicić zajęcia i wprowadzić formy przekazywania wiedzy preferowane przez uczniów.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
  • Wynalazki zmieniające w XIX wieku postrzeganie świata
  • Powszechne prawo wyborcze - od demokracji elit do demokracji mas
  • Koncepcje polityczne XIX wieku
  • Transformacja demograficzna - ludność Europy w XIX wieku
  • La Belle Epoque
  • Gdańsk w XIX i XX wieku - miasto wolne i niepokorne