Zapraszamy do dyskusji na forum

Pakiet 12 filmów na lekcje historii dla szkoły podstawowej

Materiały dostępne:
15,00 zł

Zgromadzone w pakiecie materiały zwiększą atrakcyjność Twoich zajęć. Z filmów uczniowie dowiedzą się więcej o wydarzeniach, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się historii Polski, Europy i świata.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
 • Epidemia dżumy w połowie XIV wieku
 • Niepokoje religijne w Europie XVI wieku
 • Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych
 • Wielka rewolucja francuska i jej wpływ na historię Polski w XIX wieku
 • Dualizm agrarny
 • Skutki wypraw krzyżowych
 • Konflikt między papiestwem i cesarstwem w epoce średniowiecza od XI do XIII w.
 • Związki między historią i sztuką w wybranych epokach
 • Zjednoczenie Niemiec
 • Zjednoczenie Włoch
 • Wojna secesyjna
 • Osadnictwo amerykańskie w pierwszej połowie XIX wieku
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster