Unia Europejska
Dostęp na rok -55%

Film na lekcję języka polskiego "Motyw stworzenia człowieka. Przemiany stylistyczne w sztuce: romanizm, gotyk, renesans"

Materiały dostępne:
5,00 zł

Film pozwoli Twoim uczniom w przystępny i ciekawy sposób zapoznać się z niezwykle ważnym motywem w literaturze i sztuce, jakim jest stworzenie człowieka. Wykład to świetny sposób na przedstawienie głównych tendencji rozwojowych sztuki europejskiej na przykładzie romanizmu, gotyku i renesansu.

Z filmu Twoi uczniowie dowiedzą się o:

  • odejściu od symbolizmu, hieratyczności
  • pojawieniu się w sztuce naturalności, realizmu, konkretności
  • odejściu od teocentryzmu, a pojawieniu się antropocentryzmu
  • procesie zeświecczenia sztuki

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
  • Motyw stworzenia człowieka. Przemiany stylistyczne w sztuce: romanizm, gotyk, renesans