Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
6 x 2 h

Uczeń z zespołem Aspergera

Po kursie możesz zapewnić sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
299,00 zł
349,00 zł -14%
Spotkanie 1

Uczeń z zespołem Aspergera - kluczowe informacje dla każdego nauczyciela i wychowawcy

Spotkanie 2

Okres dojrzewania uczniów z Zespołem Aspergera - co jako nauczyciel powinieneś wiedzieć?

Spotkanie 3

Rozwój psychoseksualny nastolatków z Zespołem Aspergera. Techniki oparte na metodach psychologii behawioralno-poznawczej

Spotkanie 4

Symptomy zaburzeń sensorycznych u uczniów z Zespołem Aspergera

Spotkanie 5

Trudne i nietypowe zachowania uczniów z zespołem Aspergera

Spotkanie 6

Uczeń z zespołem Aspergera w systemie szkolnym – organizacja kształcenia i dokumentacja

Kurs "Uczeń z Zespołem Aspergera" to wszystko, co jako nauczyciel powinieneś wiedzieć w temacie organizowania kształcenia i jego dokumentowania, a także pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Kurs składa się z 6 nagrań, omawiających kluczowe aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży z Zespołem Apergera. Szkolenia podejmują kwestie takie jak trudne zachowania, zaburzenia sensoryczne, okres dojrzewania czy rozwój psychoseksualny.

Do każdego ze spotkań dołączona jest prezentacja. W materiałach dodatkowych znajdziesz ponadto:

 • Australijską skalę Zespołu Aspergera

 • Test Czynnika AQ

 • Skrypty prezentacji

Szkolenia prowadzą dwie specjalistki z tej tematyki: dr Amelia Dziurda-Multan i Joanna Nienałtowska-Padło.

Kurs ma postać nagrań wideo (nie są to spotkania online na żywo), więc bez problemu możesz je odtworzyć w dowolnym momencie.

Spotkanie 1

Uczeń z zespołem Aspergera - kluczowe informacje dla każdego nauczyciela i wychowawcy

To spotkanie jest esencją wiedzy na temat ucznia z Zespołem Aspergera. Dostarczy Ci ono informacji na temat specyfiki funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera, pomoże uporządkować i uzupełnić wiedzę na temat wspierania ucznia z ZA w placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Szkolenie dotyczy funkcjonowania dziecka z Zespołem Aspergera w obszarach, w których występują największe trudności, a więc w obszarze funkcjonowania społecznego, dwustronnej komunikacji i w sferze aktywności i zachowania. Omówione zostaną także podstawowe pojęcia, jak teoria umysłu, centralna koherencja, mentalizacja.

Prowadząca zapozna Cię z charakterystyką "Asperdzieciaka". Opowie o przyczynach problemów w interakcjach społecznych i skutkach zaburzeń tych funkcji, o mocnych i słabszych stronach ucznia z ZA. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu Twojego ucznia i umożliwi skuteczniejszą pomoc, zarówno jemu samemu, jak i jego rodzicom. Ułatwi też zintegrowanie zespołu klasowego przy poszanowaniu indywidualnych cech poszczególnych wychowanków.

Kluczowa część spotkania poświęcona będzie strategiom wspierania ucznia w zakresie:

- zaburzeń związanych z aktywnością i zachowaniem

- problemów w kontaktach społecznych

- zaburzeń komunikacji, w tym komunikacji słownej i pozawerbalnej

- zaburzeń sensorycznych

Treści teoretyczne zostaną osadzone w wiedzy praktycznej i poparte przykładami z życia i funkcjonowania szkolnego dzieci z Zespołem Aspergera oraz doświadczeń zawodowych i osobistych prowadzącej. Nie zabraknie bezpośrednich wskazówek dla nauczycieli dotyczących opieki, wsparcia oraz organizacji zajęć lekcyjnych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z cech charakterystycznych dla osób nieneurotypowych.

Na koniec prowadząca odwoła się do fragmentów wybranych pozycji literackich napisanych przez osoby z omawianym syndromem.

Spotkanie 2

Okres dojrzewania uczniów z Zespołem Aspergera - co jako nauczyciel powinieneś wiedzieć?

Celem spotkania jest przedstawienie specyficznych aspektów dojrzewania nastolatków z Zespołem Aspergera oraz praktycznych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak okres adolescencji wpływa na psychikę i funkcjonowanie nastolatków z Zespołem Aspergera w sferach takich, jak funkcjonowanie społeczne, rozwój emocjonalny i poznawczy. Poruszony zostanie temat kształtowania się tożsamości i samooceny oraz relacji z rówieśnikami, które mają w tym czasie szczególnie duże znaczenie.

Prowadząca wyjaśni, jak cechy temperamentalne mogą wpływać na funkcjonowanie AS-ów oraz na czym polega specyfika "damskiej wersji" Zespołu Aspergera.

W ramach dobrych praktyk prowadząca zaprezentuje wybrane rady dla „Asperdzieciaków” dotyczących radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach społecznych.

Poznasz także metody wsparcia młodych ludzi w tym niełatwym dla nich czasie. Dowiesz się, na czym polegają trudności „Asperdzieciaków” w zrozumieniu mechanizmów społecznych i jakie zaburzenia sensoryczne występują na omawianym etapie rozwoju. Praktyczne rady i wskazówki pomogą Ci wesprzeć swoich podopiecznych w nawiązywaniu przyjaźni i związków koleżeńskich, a także w zaakceptowaniu samych siebie i sprawnym poruszaniu się w rzeczywistości.

Spotkanie 3

Rozwój psychoseksualny nastolatków z Zespołem Aspergera. Techniki oparte na metodach psychologii behawioralno-poznawczej

Seksualność to integralna część rozwoju nastolatka. Nastolatki z Zespołem Aspergera przechodzą te same stadia rozwoju płciowego, mają podobne zainteresowania i potrzeby seksualne. Różnica tkwi w trudnościach z komunikacją i interakcjami społecznymi.

Podczas spotkania Joanna Nienałtowska-Padło przybliży Ci temat seksualności u nastolatków z Zespołem Aspergera oraz zagadnienia związane z ich rozwojem. Opowie, w jaki sposób wyrażają oni frustrację, skąd biorą się zachowania agresywne i z czym wiążą się trudności z rozumieniem emocji.

Pierwsza część szkolenia stanowi uzupełnienie wiadomości o ogólnym funkcjonowaniu młodych osób z syndromem w sferach emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej. Przedstawione zostaną także wybrane informacje, techniki pracy i narzędzia oparte na założeniach psychologii behawioralno- poznawczej. Rozszerzony zakres wiedzy dotyczący emocji, ich identyfikowania u siebie i innych pomoże jeszcze skuteczniej wspierać rozwój uczniów i wychowanków.

Część druga dotyczy seksualności nastolatków z ZA. Będziemy rozmawiać o rozwoju psychoseksualnym w zakresie standardowych norm i zachowań młodzieży w okresie dorastania. Poruszone zostaną kwestie umiejętności interpersonalnych, stanowiących podstawę zachowań w omawianej sferze, zgodnych z normami i oczekiwaniami społecznymi.

Podczas szkolenia otrzymasz też sporo rad dotyczących omawiania seksualności z nastolatkiem.

Spotkanie 4

Symptomy zaburzeń sensorycznych u uczniów z Zespołem Aspergera

Podczas szkolenia dr Amelii Dziurdy-Multan poznasz wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera oraz udoskonalisz umiejętność wspierania jego rozwoju.

Prowadząca zapozna Cię z podstawami teorii integracji sensorycznej, dzięki czemu nabędziesz umiejętność dostrzegania symptomów nadwrażliwości i zaburzeń przetwarzania sensorycznego u Twoich uczniów. Dowiesz się także, jaki wpływ na funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera mają zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Nie zabraknie również konkretów i dobrych praktyk. Podczas spotkania zdobędziesz przydaną wiedzę, jak postępować w przypadku określonych objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Spotkanie 5

Trudne i nietypowe zachowania uczniów z zespołem Aspergera

Jak reagować w problematycznych sytuacjach z udziałem dzieci z Zespołem Aspergera podczas codziennych zajęć w placówkach oświatowych i w domu?

Szkolenie dr Amelii Dziurdy-Multan przygotuje Cię na wiele potencjalnych trudności.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia znacznie usprawni Twoją pracę z dziećmi/uczniami ze spektrum autyzmu - zarówno podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak i w domu. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak dostosować przestrzeń edukacyjną, metody pracy i wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów. Prowadząca zaprezentuje praktyczne przykłady zabaw stymulujących rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci autystycznych, omówi także zasady właściwego postępowania w sytuacjach trudnych.

Spotkanie 6

Uczeń z zespołem Aspergera w systemie szkolnym – organizacja kształcenia i dokumentacja

Podczas spotkania, które prowadzi dr Amelia Dziurda-Multan, dowiesz się jak wygląda organizacja kształcenia specjalnego uczniów z Zespołem Aspergera?

Prowadząca omówi kwestie takie, jak

- Jakie są obligatoryjne dokumenty w kształceniu specjalnym?

- Jakie są zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej?

- Jak planować, realizować i dokumentować zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z zespołem Aspergera?

Dzięki szkoleniu udoskonalisz swoje umiejętności dotyczące organizowania oraz dokumentowania kształcenia specjalnego ucznia z zespołem Aspergera uczącego się w placówce ogólnodostępnej.

Spotkanie 1
Kwestia terminologii
Informacje ogólne, podstawowe pojęcia
Ogólna charakterystyka Asperdzieciaka
Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń związanych z aktywnością i zachowaniem
Problemy w komunikacji słownej i pozawerbalnej
Sfera kontaktów społecznych
Organizacja zajęć lekcyjnych
Wskazówki ogólne do pracy z dzieckiem
Spotkanie 2
Zespół Aspergera - krótkie przypomnienie
Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych
Kłopoty z tożsamością i poczuciem własnej wartości
Osobista nawigacja
Przepis na przyjaciela. Postawy wspierające nawiązywanie i utrzymywanie przyjaźni
Absolutnie czy relatywnie?
Osobowość plus
Profesor i filozofka
Mistrzynie kamuflażu
Dobre rady i garść praktyki
Spotkanie 3
Najważniejsze pojęcia
Rozumienie seksualności
Seksualność a 5 zmysłów
Zagadnienia związane z rozwojem
Rady dotyczące omawiania seksualności z nastolatkiem z Zespołem Aspergera
Umiejętności społeczne
Kiedy seksualność nastolatka przyjmuje formy obsesyjne
Zespół Aspergera – wybrane zagadnienia w oparciu o założenia terapii behawioralno-poznawczej
Kilka słów o emocjach
Zachowanie, a funkcjonowanie społeczne
Język
Funkcje wykonawcze
Wybrane, przydatne techniki i metody pracy indywidualnej lub w małych grupach
Spotkanie 4
Podstawy teorii integracji sensorycznej.
Symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u uczniów z Zespołem Aspergera.
Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera.
Kierunki działań terapeutycznych w pracy z uczniami z ZA.
Spotkanie 5
Na czym polega dostosowanie przestrzeni edukacyjnej dla ucznia ze spektrum?
W jaki sposób dostosowywać formy, metody pracy oraz wymagania edukacyjne w bieżącej pracy z uczniami?
Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia ze spektrum po pandemii
Przykłady zabaw stymulujących rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci w spektrum autyzmu
Jak postępować w sytuacjach trudnych?
Spotkanie 6
Organizacja kształcenia specjalnego oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z Zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej
Obligatoryjne dokumenty w kształceniu specjalnym organizowanym dla ucznia z Zespołem Aspergera
Planowanie, realizowanie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z Zespołem Aspergera

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie z kursem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • 1 Uczeń z zespołem Aspergera - kluczowe informacje dla każdego nauczyciela i wychowawcy - prezentacja
 • 2 Okres dojrzewania w ZA - co jako nauczyciel powinieneś wiedzieć - prezentacja
 • 3 Techniki behawioralno-poznawcze w pracy z młodzieżą z ZA - rozwój psychoseksualny - prezentacja
 • SKRYPT Uczeń z zespołem Aspergera - kluczowe informacje dla każdego nauczyciela i wychowawcy
 • SKRYPT Okres dojrzewania w ZA - co jako nauczyciel powinieneś wiedzieć
 • 3 SKRYPT Techniki behawioralno-poznawcze w pracy z młodzieżą z ZA
 • Australijska skala ZA
 • Test Czynnika AQ
 • Symptomy zaburzeń sensorycznych u uczniów - prezentacja
 • Trudne i nietypowe zachowania uczniów z Zespołem Aspergera - prezentacja
 • Uczeń z zespołem Aspergera w systemie szkolnym - organizacja kształcenia - prezentacja