Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Zrozumieć otaczający nas świat na drodze doświadczeń z fizyki

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Głównym punktem szkolenia jest przedstawienie doświadczeń z fizyki, pozwalających zrozumieć, jakie prawa rządzą otaczającym nas światem. Prezentowane doświadczenia przyczynią się do nauki kreatywnego przekazywania wiedzy z zakresu fizyki w oparciu o metodę eksperymentu przy równoczesnym doskonaleniu warsztatu nauczycielskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz nauczycieli przyrody i fizyki.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie doświadczenia pozwolą przybliżyć dzieciom świat nauki
  • dowiesz się, jak zastosować metodę eksperymentu bez rezygnacji z realizacji Podstawy Programowej i Programu Nauczania
Nauka aranżowania sytuacji problemowych, pozwalających na aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów
Udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia zajęć lekcyjnych metodą eksperymentu w oparciu o stworzone zadania, gry dydaktyczne i instrukcje do ćwiczeń
Przedstawienie różnorodnych form pracy z uczniem lub większą grupą uczniowską, bazujących na samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Wyświetlenie materiałów filmowych i pokazy „na żywo” ilustrujące omawiane zagadnienia
Prezentacja bezpiecznych doświadczeń fizycznych, pozwalających na poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień z fizyki w oparciu o niesztampowe rozwiązania dydaktyczne z zastosowaniem łatwo dostępnych produktów i przedmiotów codziennego użytku
Samodzielne wykonywanie eksperymentów, czyli pozyskiwanie wiedzy o metodzie eksperymentu na drodze empirycznych doświadczeń
Pytania i odpowiedzi

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN