Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Zmiany w stosunku pracy nauczyciela, wynikające ze zmian Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy 2017/2018

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie ma charakter praktyczny a omówione zostaną skutki zmian prawa regulującego stosunek pracy nauczyciela - Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy 2017/2018.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję pracodawcy wobec nauczycieli oraz osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauczycielskiego prawa pracy.

Co zyskujesz?

  • poznasz zmiany w zakresie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem
  • dowiesz się, jakie są zmiany w zakresie praw i obowiązków nauczycieli
  • dowiesz się, jakie są zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • poznasz zmiany w zakresie oceniania nauczycieli i wyników ich pracy
  • poznasz zmiany w zakresie awansu zawodowego
Zmiany w zakresie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem
Zmiany w zakresie praw i obowiązków nauczycieli
Zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zmiany w zakresie oceniania nauczycieli i wyników ich pracy
Zmiany w zakresie awansu zawodowego

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN