Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%
Aktualizacja
03.05.2021

RODO w szkole

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Na szkoleniu omówione zostaną działania, jakie powinien podjąć zarządzający lub osoba pełniąca funkcję ABI/IODO, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO II TERMIN. Uczestnicy rozwiną wiedzę o tym, jakie rozwiązania wewnątrzorganizacyjne powinni przyjąć i wdrożyć dla zapewnienia legalnego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz jakie, jak i w jaki sposób wdrożyć odpowiednie procedury.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, szczególnie bezpieczeństwo danych osobowych, przede wszystkim osób zarządzających, kierujących jednostkami organizacyjnymi w których przetwarza się dane osobowe oraz osób obecnie pełniących funkcję administratora danych osobowych (ABI) lub osób, które podejmą się wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IODO).

Co zyskujesz?

  • otrzymasz informacje o zmianach w zakresie państwowego systemu ochrony danych osobowych oraz zmianach w polityce bezpieczeństwa danych osobowych w związku z rozporządzeniem UE 2016/679
  • dowiesz się, jakie są obowiązki administratora danych wynikające z rozszerzenia zakresu praw osoby, której dane osobowe są lub mają być przetwarzane
  • poznasz obowiązki administratora danych w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • poznasz obowiązki ochronne i informacyjne administratora danych osobowych
  • dowiesz się, jak wygląda proces przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Zmiany w zakresie państwowego systemu ochrony danych osobowych
Zmiany w polityce bezpieczeństwa danych osobowych w związku z rozporządzeniem UE 2016/679
Formularz zgodny na przetwarzanie danych
Obowiązki administratora danych wynikające z rozszerzenia zakresu praw osoby, której dane osobowe są lub mają być przetwarzane
Obowiązki administratora danych w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych
Obowiązki ochronne i informacyjne administratora danych osobowych
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN