Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Na szkoleniu dowiesz się czym jest Ocenianie Kształtujące i czy warto wprowadzać je na swoim przedmiocie. Zdobędziesz umiejętność przekazywania uczniom celów lekcji i sprawdzania stopnia ich osiągania. Nauczysz się planowania strategii stosowania oceny kształtującej i sumującej, a także dostaniesz praktyczne wskazówki i zobaczysz efekty działań tych, którzy pracują w taki sposób.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli oraz dyrektorów szkół.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak formułować informację zwrotną dla ucznia
  • dowiesz się, czym jest ocenianie kształtujące i jak je stosować
  • poznasz zalety oceniania kształtującego
Czym jest ocenianie kształtujące?
Opis O.K.
Atmosfera sprzyjająca uczeniu się, określanie jej, wizualizacja – zastanowimy się, jak powinny wyglądać lekcje i jak przyzwyczaić klasę do nowego oceniania
Schemat konspektu i kryteria oceniania
Informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia – jak ją formułować – co pisać uczniowi, by O.K. miało sens
Ocena koleżeńska – czemu służy i jak ją stosować – zastanowimy się nad jej dobrymi i złymi stronami
10 zasad oceniania kształtującego – na czym polegają i jak wykorzystać je w swojej pracy
Korzyści ze stosowania oceniania kształtującego oraz bariery utrudniające jego stosowanie

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN