Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Nauczyciel w roli - jak wykorzystać dramę w pracy na lekcji?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych technik pracy z dramą, które można wykorzystać na lekcji. Dowiesz się jak pracować metodą dramy na lekcji i podnieść dzięki temu jakość prowadzonych zajęć w skuteczny i łatwy sposób, przy okazji angażując uczniów, korzystając z ich doświadczeń oraz przeżyć.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli oraz animatorów kultury.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak wykorzystać dramę na lekcji i urozmaicić sposób prowadzenia zajęć
  • dowiesz się, jak stworzyć warunki do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • poznasz metody poprawienia koncentracji u uczniów
Rodzaje dramy w pracy z uczniem (socjodrama, psychodrama)
Jak budować "sceny dramowe" na lekcji?
Jak wykorzystywać metody wspomagające w dramie?
Rola nauczyciela w dramie
Dobór narzędzi i metod pracy
Wykorzystanie teatru forum na lekcji

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiał dodatkowy - Scenariusz