Specjalna oferta dla szkół
Logowanie

ABC pracy szkolnego pedagoga – poznaj zadania, pomysły na działanie i niezbędną dokumentację

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Webinar „ABC pracy pedagoga szkolnego” to esencja informacji, które powinien posiadać każdy pedagog, rozpoczynający swoją pracę.

Podczas szkolenia przywołane zostaną przepisy prawne regulujące pracę pedagoga i stanowiące o jego zadaniach w szkole. Prowadząca omówi poszczególne zadania pedagoga wraz z przykładami możliwych form i sposobów ich realizacji. Poda również podstawy prawne szczegółowo określające warunki realizacji niektórych z tych działań, np. dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego czy też podejmowania działań interwencyjnych.

Uczestnicy szkolenia poznają przykładowe formy działań w kontekście grup docelowych – uczniów, rodziców i nauczycieli. Pedagog pełni także znaczącą rolę we współpracy szkoły z innymi instytucjami, jak np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją – prowadząca przedstawi jego kompetencje w tym zakresie i możliwości w realizacji zadań wspierających ucznia i jego rodzinę.

Omówione zostaną najczęstsze trudności, z jakimi może zmagać się pedagog w swojej pracy, ale i sposoby na radzenia sobie z nimi. Analizie poddana zostanie dokumentacja pedagoga szkolnego – ta określona prawem, jak i ta, której prowadzenie uzasadnia praktyka pedagogiczna. Uczestnik szkolenia otrzyma zatem pakiet wiedzy i praktycznych wskazówek, pozwalających mu na stworzenie warsztatu pracy pedagoga szkolnego.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • Poznasz przepisy prawa określające rolę i zadania pedagoga w szkole.
  • Zapoznasz się z głównymi obszarami działań nakierowanymi na ucznia, nauczyciela i rodzica.
  • Otrzymasz praktyczną wiedzę jak budować warsztat pedagoga.
  • Dowiesz się z jakimi trudnościami możesz się zmagać i co możesz robić, aby im przeciwdziałać.
Formalny i praktyczny aspekt pracy pedagoga szkolnego.
Zakres zadań pedagoga szkolnego.
Pedagog szkolny – uczeń.
Pedagog szkolny – rodzic.
Pedagog szkolny – nauczyciel.
Współpraca pedagoga z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Gabinet pedagoga szkolnego – od czego zacząć?
Dokumentacja pedagoga określona przepisami prawa.
Przykłady praktycznych rozwiązań usprawniających pracę pedagoga.
Rozwój zawodowy i osobisty pedagoga szkolnego.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia

Oceny

6
97
5
48
4
10
3
0
2
2
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

bardzo świetne szkolenie, dużo ważnych dla mnie informacji

Małgorzata W.

Bardzo profesjonalne i użyteczne szkolenie w całości.

Krystyna N.

wszystkie informacje dotyczące zadania pedagoga

Magdalena Anna W.

Bardzo pomocne

Barbara G.

Świetny kontakakt prowadzącej z uczestnikami szkolenia. Wysoki poziom merytoryczny.

Anna K.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster