Unia Europejska
Wszystkie szkolenia za darmo!
Aktualizacja
22.09.2022

ABC pracy szkolnego pedagoga – poznaj zadania, pomysły na działanie i niezbędną dokumentację

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Za darmo
97,00 zł -100%

Jak działa retransmisja?

 • Szkolenie możesz włączyć za darmo.
 • W czasie jego dostępności możesz zapewnić sobie zaświadczenie MEN z udziału oraz materiały dodatkowe w specjalnej cenie.
 • Darmowa retransmisja jest dostępna dla zalogowanych użytkowników Edumaster.

Webinar „ABC pracy pedagoga szkolnego” to esencja informacji, które powinien posiadać każdy pedagog, rozpoczynający swoją pracę.

Podczas szkolenia przywołane zostaną przepisy prawne regulujące pracę pedagoga i stanowiące o jego zadaniach w szkole. Prowadząca omówi poszczególne zadania pedagoga wraz z przykładami możliwych form i sposobów ich realizacji. Poda również podstawy prawne szczegółowo określające warunki realizacji niektórych z tych działań, np. dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego czy też podejmowania działań interwencyjnych.

Uczestnicy szkolenia poznają przykładowe formy działań w kontekście grup docelowych – uczniów, rodziców i nauczycieli. Pedagog pełni także znaczącą rolę we współpracy szkoły z innymi instytucjami, jak np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją – prowadząca przedstawi jego kompetencje w tym zakresie i możliwości w realizacji zadań wspierających ucznia i jego rodzinę.

Omówione zostaną najczęstsze trudności, z jakimi może zmagać się pedagog w swojej pracy, ale i sposoby na radzenia sobie z nimi. Analizie poddana zostanie dokumentacja pedagoga szkolnego – ta określona prawem, jak i ta, której prowadzenie uzasadnia praktyka pedagogiczna. Uczestnik szkolenia otrzyma zatem pakiet wiedzy i praktycznych wskazówek, pozwalających mu na stworzenie warsztatu pracy pedagoga szkolnego.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

 • Poznasz przepisy prawa określające rolę i zadania pedagoga w szkole.
 • Zapoznasz się z głównymi obszarami działań nakierowanymi na ucznia, nauczyciela i rodzica.
 • Otrzymasz praktyczną wiedzę jak budować warsztat pedagoga.
 • Dowiesz się z jakimi trudnościami możesz się zmagać i co możesz robić, aby im przeciwdziałać.
Formalny i praktyczny aspekt pracy pedagoga szkolnego.
Zakres zadań pedagoga szkolnego.
Pedagog szkolny – uczeń.
Pedagog szkolny – rodzic.
Pedagog szkolny – nauczyciel.
Współpraca pedagoga z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Gabinet pedagoga szkolnego – od czego zacząć?
Dokumentacja pedagoga określona przepisami prawa.
Przykłady praktycznych rozwiązań usprawniających pracę pedagoga.
Rozwój zawodowy i osobisty pedagoga szkolnego.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia

Oceny

6
97
5
48
4
10
3
0
2
2
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

bardzo świetne szkolenie, dużo ważnych dla mnie informacji

Małgorzata W.

Bardzo profesjonalne i użyteczne szkolenie w całości.

Krystyna N.

wszystkie informacje dotyczące zadania pedagoga

Magdalena Anna W.

Bardzo pomocne

Barbara G.

Świetny kontakakt prowadzącej z uczestnikami szkolenia. Wysoki poziom merytoryczny.

Anna K.