Darmowa konferencja online "Nauczyciel - autorytet"

Bezpieczeństwo w sieci - to powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Wzrost zna­cze­nia świata wir­tu­al­nego w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym dzieci i mło­dzieży sta­wia przed nauczy­cie­lami zupeł­nie nowe wyzna­wa­nia - zarówno w kwe­stii mery­to­rycz­nej jak i peda­go­gicz­nej. Szcze­gólną uwagę należy poświę­cić kwe­stii bez­pie­czeń­stwa w sieci oraz zagad­nień z tym zwią­za­nych.

E
Edumaster
Tarcza 6.0 dla nauczycieli

Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. (która weszła w życie w dniu 16 grudnia 2020 r.), czyli tzw. "Tarczą 6.0" rozszerzono katalog branż, które mogą się ubiegać o pomoc w związku z drugą falą pandemii.

BK
Bartosz Krupa
Szczepienia dla nauczycieli przeciw COVID-19

Z uwagi na rozpoczynające się wkrótce szczepienia dla kolejnych grup w ramach tzw. "Narodowego Programu Szczepień" (NPS) i objęcia nimi nauczycieli, pojawiają się pytania, co do obowiązków i ewentualnych sankcji za brak zaszczepienia się przez nauczycieli przeciwko COVID-19.

BK
Bartosz Krupa
Arteterapia w pracy z uczniami

Terapia poprzez sztukę, czyli arteterapia, cieszy się niesłabnącą popularnością szczególnie w placówkach kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czym dokładnie zajmuje się arteterapia i jakie korzyści dla uczniów płyną z jej stosowania?

E
Edumaster

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej