Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza oraz przebieg

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem oceny indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka oraz jego środowiska rodzinnego. Prowadząca, dr Marta Koplejewska przedstawi tok projektowania i realizowania zadań wspomagających dziecko, którego rozwój nie przebiega prawidłowo, a także omówi możliwości wsparcia rodziny dziecka w sposób stymulujący jej czynny udział w usprawnianiu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jak diagnozować potrzeby i planować pracę terapeutyczną z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi, konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy. W programie znajdzie się również punkt dotyczący pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

Szkolenie przeznaczone jest dla: wychowawców, specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) z dziećmi z niepełnosprawnością lub zaburzonym rozwojem, terapeutów prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, psychologów, logopedów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak trafnie podejmować decyzje dotyczące wyboru dzieci kierowanych na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • nauczysz się odpowiedniego doboru terapii stosowanych we wczesnym wspomaganiu
Dlaczego podejmujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?
Przepisy prawne
Czym jest wieloprofilowa ocena rozwoju dziecka i wieloprofilowy program usprawniania?
Wpływ zaburzeń na funkcjonowanie edukacyjne dziecka
Całościowe podejście do diagnozy zaburzeń rozwojowych
Schemat działań terapeutycznych
Przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci
Wprowadzenie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych wymagających usprawniania
Zabawa i zabawki w procesie wczesnego wspomagania rozwoju
Przygotowanie w zakresie udzielania pomocy rodzinom w usprawnianiu dziecka w domu oraz świadomym i prawidłowym pielęgnowaniu dziecka, kształtowanie pozytywnych relacji rodzic - dziecko
Współpraca specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.