Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Trening Umiejętności Społecznych - warsztaty oraz ćwiczenia

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Trening Umiejętności Społecznych wspiera u wychowanków rozwój kluczowych umiejętności interpersonalnych. Prowadząca szkolenie zaprezentuje spójny program oddziaływań wychowawczych, stanowiący remedium na problemy ze strony uczniów problematycznych w obszarze funkcjonowania społecznego. Uzyskana wiedza i umiejętności pomogą Ci szybko reagować na problemy pojawiające się w grupie rówieśniczej poprzez czasowe prowadzenie zajęć TUS w danym obszarze problemowym.

Świadomość, czym jest i na czym polega Trening Umiejętności Społecznych, przynosi duże korzyści także rodzicom. Wiadomości zawarte w treści webinaru będą kolejnym wsparciem w radzeniu sobie z problemowymi zachowaniami ich dziecka. Uczestnicząc w szkoleniu rodzice poznają także swoją rolę w pomocy we wdrażaniu nowych zachowań.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów oraz rodziców.

Trening Umiejętności Społecznych przeprowadza się w następujących przypadkach:

U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nastolatków, którzy nie przejawiają żadnych zaburzeń oraz niepełnosprawności, jako element mądrego przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

U dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uwagi na ich problemy w odczytywaniu "teorii umysłu" drugiego człowieka: emocji i zamiarów, z kontrolowaniem działań impulsywnych, trudności do wchodzenia w relacje z ludźmi.

U dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie z uwagi na ich trudne doświadczenia życiowe (najczęściej wyniesione z domu rodzinnego), jako dostarczenie im alternatywnych pozytywnych doświadczeń i wzorców.

U dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi, pozostającymi w tyle za swoimi rówieśnikami pod względem umiejętności społecznych - po to, by pomóc im poprawić zachowanie i przystosowanie do funkcjonowania w społeczności, zredukować stres i frustrację.

U wszystkich osób z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Co zyskujesz?

  • Zyskasz umiejętność prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych
  • Nauczysz się prowadzić trening, dzięki któremu jego uczestnicy staną się bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, emocji, zachowań i będą potrafili wzmacniać swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie
  • Dowiesz się, jak pomóc uczestnikom TUS wzmocnić poczucie kontroli w sytuacjach społecznych oraz poczucie sprawstwa, wpływu, możliwości dokonania wyboru
  • Pomożesz uczestnikom TUS zdobyć gotowe strategie zachowań w trudnych dla nich sytuacjach i lepiej kontrolować poziom lęku w sytuacjach społecznych i potrafi zdobyć się na działanie inne niż dotychczas
Nauczanie zachowań społecznych
Zwiększanie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach interakcji z drugim człowiekiem/grupą
Rozwijanie umiejętności współdziałania i bycia w grupie
Rozwijanie umiejętności intrapersonalnych

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Trening Umiejętności Społecznych - warsztaty oraz ćwiczenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Beata Jaworska

Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trenerka.