Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021
Ryszard Jurkowski
R. Jurkowski

Kompletujemy teczkę do awansu zawodowego nauczyciela - co musi się w niej znaleźć

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczyciela to umiejętność przydatna dla każdego pracownika oświaty, a webinar dra Ryszarda Jurkowskiego dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz zakres i znaczenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, nauczysz się gromadzić i przechowywać niezbędne do tego celu materiały. Prowadzący przedstawi także podstawowe informacje na temat traktowania dokumentów jako dowodów w sprawie oraz ich ochrony.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

Co zyskujesz?

  • Wiedza: zakres i znaczenie dokumentacji dot. awansu zawodowego
  • Umiejętności: gromadzenie i przechowywanie dokumentacji awansu zawodowego
  • Postawy: traktowanie dokumentów jako dowodów w sprawie, ochrona dokumentów
Tworzenie i postępowanie z dokumentacją pracowniczą
Tworzenie i postępowanie z dokumentacją awansu zawodowego
Zakres wymagań dot. dokumentów awansu zawodowego dla każdego poziomu
Ochrona dokumentów i skutki naruszenia jej zasad

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Awans-zawodowy-materialy
  • Kompletujemy teczkę do awansu zawodowego nauczyciela - co musi się w niej znaleźć
Twoje szkolenie poprowadzi

Ryszard Jurkowski

Ekonomista, prawnik, pedagog, doradca, coach, mentor, tutor, trener, mediator.