Zapraszamy do dyskusji na forum
Ryszard Jurkowski
R. Jurkowski

Kompletujemy teczkę do awansu zawodowego nauczyciela - co musi się w niej znaleźć

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczyciela to umiejętność przydatna dla każdego pracownika oświaty, a webinar dra Ryszarda Jurkowskiego dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz zakres i znaczenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, nauczysz się gromadzić i przechowywać niezbędne do tego celu materiały. Prowadzący przedstawi także podstawowe informacje na temat traktowania dokumentów jako dowodów w sprawie oraz ich ochrony.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

Co zyskujesz?

  • Wiedza: zakres i znaczenie dokumentacji dot. awansu zawodowego
  • Umiejętności: gromadzenie i przechowywanie dokumentacji awansu zawodowego
  • Postawy: traktowanie dokumentów jako dowodów w sprawie, ochrona dokumentów
Tworzenie i postępowanie z dokumentacją pracowniczą
Tworzenie i postępowanie z dokumentacją awansu zawodowego
Zakres wymagań dot. dokumentów awansu zawodowego dla każdego poziomu
Ochrona dokumentów i skutki naruszenia jej zasad

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Awans-zawodowy-materialy
  • Kompletujemy teczkę do awansu zawodowego nauczyciela - co musi się w niej znaleźć
Twoje szkolenie poprowadzi

Ryszard Jurkowski

Ekonomista, prawnik, pedagog, doradca, coach, mentor, tutor, trener, mediator.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster