Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021

IPET - Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna Dziecka

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Co powinien zawierać IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny? Jak go stworzyć? Jak przygotować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wideoszkolenia Marty Koplejewskiej „IPET- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna Dziecka”.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu prawa oświatowego dotyczącymi kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Poznają metody określenia specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób poprawnie konstruować i realizować Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, a także jak przygotować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wychowawców.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie są przepisy prawa dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
  • dowiesz się, jak pracować z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • dowiesz się, czym jest Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
  • poznasz strukturę IPET, etapy powstawania dokumentu
  • poznasz rolę rodziców w konstruowaniu i realizacji IPET
Przepisy prawa – kształcenie uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
Model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
Wielospecjalistyczna ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
Określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych
Ewaluacja programu
Rola rodziców w konstruowaniu i realizacji IPET
Struktura IPET, etapy powstawania dokumentu

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.