Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Bezpieczeństwo w trakcie wypoczynku organizowanego przez szkołę

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Uczestnicy szkolenia rozwiną wiedzę o tym, jakie rozwiązania organizacyjne powinni przyjąć i wdrożyć dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wypoczynku organizowanego przez szkołę. Szkolenie ma charakter praktyczny. Omówione zostaną działania, jakie powinien podjąć organizator, sprawujący lub zlecający opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną z punktów widzenia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za: bezpośrednie i pośrednie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej "na wyjazdach i pobytach poza szkołą"; zapewnienie bezpieczeństwa na wyjazdach kolonijnych, "zielonych szkołach", itp.; zlecenie i nadzór nad organizacją takiego bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku organizowanego przez szkołę a wykonywanego przez podmioty i osoby trzecie.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie rozwiązania organizacyjne należy przyjąć i wdrożyć dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wypoczynku
  • poznasz ogólne wymogi, które należy spełnić przy organizacji wypoczynku pozaszkolnego
Pojęcie wypoczynku organizowanego przez szkołę i inne formy organizacji uczniów poza terenem szkoły
Wymagania prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
Karta wypoczynku
Wymogi dot. kardy, zatrudnionej do organizacji i opieki w ramach wypoczynku
Wymogi dot. bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obiektu/miejsca/obszaru/inne
Zarządzanie ryzykiem w związku z organizacją wypoczynku
Dokumentowanie wypoczynku
Postępowanie w razie wypadku z udziałem ucznia

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN