Zapraszamy do dyskusji na forum

Pakiet 7 wykładów filmowych na lekcje języka polskiego dla szkoły średniej

Materiały dostępne:
10,00 zł

Pakiet edukacyjny, który skupia się na istotnych zagadnieniach związanych z kształtowaniem się języka polskiego, jego odmian i dialektów. Materiał pomoże Ci w przejrzysty sposób przekazać uczniom podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa i semantyki, wyjaśnić pojęcie retoryki i jej zastosowanie w praktyce.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
  • Kształtowanie się języka polskiego
  • Pojęcie retoryki - czyli o sztuce pięknej mowy
  • Style wypowiedzi i ich wyznaczniki
  • Język jako system znaków
  • Manipulacja językowa
  • Sposoby mówienia o współczesności - parabola i dokument
  • Odmiany języka, dialekty
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster