Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Matematyka

Pakiet 33 filmów przygotowujących do matury z matematyki

Materiały dostępne:
20,00 zł

Rozbudowany pakiet krótkich wykładów i zadań pomoże Twoim uczniom w przygotowaniach do egzaminu maturalnego z matematyki. Zgromadzone materiały pozwolą na dokładne przeanalizowanie sposobu rozwiązywania zadań z poszczególnych zagadnień matematycznych.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
 • Postać iloczynowa a rozwiązanie równania
 • Równanie wielomianowe
 • Równania wymierne
 • Wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45°, 60°
 • Funkcja homograficzna
 • Położenie i kształt paraboli
 • Własności ciągu arytmetycznego
 • Własności ciągu geometrycznego
 • Współrzędne środka odcinka
 • Własności prostopadłościanu
 • Zbiory liczbowe
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Potęga o wykładniku wymiernym
 • Własności przesunięcia wykresu funkcji
 • Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu
 • Własności funkcji liniowej
 • Interpretacja graficzna układu równań
 • Metody rozwiązywania układów równań liniowych
 • Wierzchołek paraboli
 • Pojęcie i własności logarytmu
 • Funkcja wykładnicza - podstawowe własności
 • Funkcje trygonometryczne
 • Kąt środkowy i kąt wpisany
 • Odległość w układzie współrzędnych
 • Kąty w ostrosłupach
 • Zadania z prawdopodobieństwa na grafach
 • Zadania typu "wykaż, że"
 • Obliczenia procentowe
 • Pojęcie i własności logarytmu
 • Logarytmy w zadaniach
 • Zadania optymalizacyjne
 • Trudniejsze zadania z geometrii i trygonometrii
 • Geometria analityczna