Zapraszamy do dyskusji na forum

Pakiet 15 filmów na lekcje matematyki dla szkoły podstawowej

Materiały dostępne:
15,00 zł

Materiały zawarte w pakiecie przeznaczone są dla klas szkół podstawowych. Filmy zwiększą atrakcyjność Twoich zajęć i pozwolą uczniom na usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
 • Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie
 • Liczby wymierne dodatnie
 • Potęgi
 • Pierwiastki
 • Procenty
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania
 • Układy równań
 • Funkcje
 • Bryły obrotowe
 • Trójkąty
 • Czworokąty
 • Pola wielokątów
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Rzymski system zapisywania liczb
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster