Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Język polski

Film na lekcję języka polskiego w szkole średniej "Tango Sławomira Mrożka - zwierciadło przemian kulturowych XX wieku"

Materiały dostępne:
5,00 zł

Film "Tango Sławomira Mrożka - zwierciadło przemian kulturowych XX wieku" przybliży Twoim uczniom postać i twórczość Sławomira Mrożka, a także nurt teatru absurdu, w jaki jego twórczość się wpisuje.

Z filmu uczniowie dowiedzą się:

  • jakie tematy porusza twórczość S. Mrożka
  • czym charakteryzuje się nurt nazywany teatrem absurdu
  • jacy są najważniejsi twórcy teatru absurdu
  • jakie tematy związane z normami społecznymi porusza S. Mrożek w dramacie "Tango"
  • w jaki sposób dramat S. Mrożka odnosi się do ówczesnej sytuacji politycznej w Europie

Do obejrzenia

Lista materiałów do obejrzenia:
  • Tango Sławomira Mrożka - zwierciadło przemian kulturowych XX wieku