Edukacja wczesnoszkolna

Nowości edumaster - edukacja wczesnoszkolna

Interaktywne ćwiczenia, bardzo bogato ilustrowane, krzyżówki, rebusy, wykreślanki, zasady pisowni, reguły matematyczne, gotowe karty pracy do pobrania.

Nauka ortografii, poznawanie części mowy, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, obliczenia kalendarzowe, pieniężne, zasady bezpieczeństwa, najważniejsze informacje o Polsce i otaczającej nas przyrodzie.

Zobaczcie szczegóły

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja społeczno-przyrodnicza

Kongres oskko 3

XI Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, Gdańsk 26-28 września 2016 r.

Obradowano w obiektach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i w Europejskim Centrum Solidarności.

W związku z zapowiedzianymi pod koniec czerwca przez MEN zmianami systemowymi w oświacie jak i przedstawionym w połowie września nowym Prawem Oświatowym tegoroczny Kongres stał się miejscem gorących dyskusji na te tematy w czasie debat.

Z wypowiedzi dyrektorów różnych typów szkół, tak podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, zarówno z dużych jak i małych miast dało się odczuć niechęć do propozycji MEN i obawy, czy proponowane zmiany nie wprowadzą do polskich szkół zbędnego i niepotrzebnego zupełnie chaosu na najbliższe kilka lat, a ich "ofiarami" staną się zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Obszerne fragmenty z debat można zobaczyć w opublikowanych już przez OSKKO relacjach filmowych. Wkrótce zostanie przedstawiony oficjalny dokument.

Stanowisko Kongresu w sprawie zmian systemowych w oświacie cz.1

Stanowisko Kongresu w sprawie zmian systemowych w oświacie cz. 2

Stanowisko Kongresu w sprawie zmian systemowych w oświacie cz. 3

Pani Minister Edukacji Anna Zalewska mimo wcześniejszych zapowiedzi nie pojawiła się na Kongresie. Na pytania uczestników odpowiadali inni przedstawiciele MEN. Relację filmową ze spotkania uczestników Kongresu z przedstawicielami MEN również można już zobaczyć

Spotkanie z przedstawicielami MEN cz. 1

Spotkanie z przedstawicielami MEN cz. 2

Zmiany w systemie oświaty stały się wiodącymi tematami dyskusji zarówno na salach obrad jak i w kuluarach. Jednak nie tylko nimi zajmowali się uczestnicy. OSKKO, realizując swą misję zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, zabiegając o jakość prawa oświatowego zaprosiło do współpracy kadrę zarządzającą oświaty do prac w licznych grupach tematycznych.

Shutterstock 208390198

Sprawozdanie z egzaminu dojrzałości 2016

Do egzaminów w maju 2016 roku przystąpiło 258 372 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 170 158 osób z liceów ogólnokształcących i 88 214 osób z techników, w sesji poprawkowej w sierpniu 2016 zdawało 45 903 absolwentów. Wszyscy obowiązkowo zdawali język polski (egzamin pisemny i ustny), matematykę (egzamin pisemny), język obcy nowożytny (egzamin pisemny i ustny). Prawie 90% wybrało jako język obcy -język angielski. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ponadto mogli przystąpić do egzaminu z 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Oprócz języka angielskiego, który też mógł być zdawany na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy, największą popularnością cieszyły się: geografia, biologia, chemia i wiedza o społeczeństwie. Wybór przedmiotów dodatkowych był najczęściej związany z wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni wyższych.

Największy odsetek sukcesów - 82% osiągnęli uczniowie w województwach lubuskim, małopolskim i mazowieckim.

Szczegółowe informacje można zobaczyć w Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016

Shutterstock 309001874

Nowy rok szkolny 2016/2017

Dzieci sześcioletnie nie muszą obowiązkowo iść do szkoły, mogą pozostać w przedszkolu. Uczniowie klas VI szkół podstawowych nie będą już pisać sprawdzianu. Większość uczniów dostanie darmowe podręczniki (oprócz tych uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum). Przyszłoroczni maturzyści oraz osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składającego się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Uczniowie będą mieć również możliwość wglądu do swoich prac egzaminacyjnych i sfotografowania ich. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Przy wyliczaniu średniej będą brane pod uwagę oceny z religii i etyki. Do sklepików szkolnych wracają drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli, w sklepikach będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa. Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. „godziny karciane”, czyli nauczyciele nie będą mieli obowiązku poświęcania dwóch lub jednej godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne.

Zapowiedziane pod koniec czerwca przez panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską zmiany w strukturze szkolnictwa wejdą w życie od przyszłego roku szkolnego. Już wkrótce mają być przedstawione kolejne ustalenia, o czym oczywiście będziemy informować.

Tymczasem wszystkim, zarówno uczniom jak i nauczycielom życzymy sukcesów, wytrwałości, inspiracji i jak najwięcej miłych chwil spędzonych w szkolnych murach.

Więcej szczegółów:

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki matur

Wyniki matur 2016

Pozytywne wyniki uzyskało 79,5% (205 tys.), 15% (38 tys.) nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu i ma prawo przystąpić do sierpniowej sesji poprawkowej, 5,5% (14 tys.) nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu i będzie musiało zdawać w przyszłym roku.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również zdających w czerwcu i wyniki sierpniowej sesji poprawkowej CKE udostępni 12 września, zaś 19 września 2016 roku przedstawi dokładny raport o Maturze 2016 roku.

Więcej szczegółów:

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego w 2016 roku
Załóż darmowe konto

W serwisie edumaster.pl wykorzystujemy pliki cookies do poprawy Twojego doświadczenia w korzystaniu z naszej strony oraz w celach związanych z promocją i reklamą Produktów. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności , która jest częścią regulaminu serwisu Edumaster.pl.

Rozumiem