Shutterstock 427376107

Kalendarz nowego roku szkolnego 2017/2018

Wszystkich, zarówno uczniów jak i nauczycieli czeka wiele zmian. Nowe podstawy programowe wprowadzone są dla klas 1, 4, 7. Uczniowie, którzy w ubiegłym roku ukończyli klasę 6, pozostają dalej w szkole podstawowej, w nowej klasie 7. Gimnazja już nie prowadziły naboru, gdyż będą wygaszane. Zamiast szkół zawodowych powstają dwustopniowe szkoły branżowe.

Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice mają wiele obaw, czy wszystko uda się płynnie wdrożyć.

Tymczasem wszystkim uczniom jak i nauczycielom życzymy sukcesów, wytrwałości, inspiracji i jak najwięcej miłych chwil spędzonych w szkolnych murach.

Więcej szczegółów:

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Nowo%c5%9bci jezykowe

Nowości językowe - angielski i niemiecki dla szkoły podstawowej

Język angielski. Szkoła podstawowa klasy 1-3 to różnorodne, bogato ilustrowane interaktywne ćwiczenia dla etapu edukacji wczesnoszkolnej, uzupełnione słowniczkiem zamieszczonym przed każdym działem tematycznym. Pozwalają zapoznać się i utrwalić podstawowy zasób słownictwa i gramatyki najmłodszym uczniom. Wszystkie zadania zgodne są z podstawą programową MEN.

Język niemiecki. Szkoła podstawowa klasy 4-7 to zbiór ciekawych, zróżnicowanych ćwiczeń, bogato ilustrowanych, dzięki którym uczniowie w nowoczesny i atrakcyjny sposób mogą przyswoić i utrwalić słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. Dodatkowo zamieszczono wyjaśnienia najważniejszych wiadomości, pozwalających łatwiej i szybciej rozwiązywać zadania, bez konieczności szukania w innych źródłach. Ćwiczenia mogą być wykorzystywane zarówno w szkole na lekcji pod okiem nauczyciela, indywidualnie w domu przez uczniów, jak też w szkołach językowych.

Zobaczcie szczegóły

Język angielski. Szkoła podstawowa klasy 1-3

Język niemiecki. Szkoła podstawowa klasy 4-7

Edukacja wczesnoszkolna

Nowości edumaster - edukacja wczesnoszkolna

Interaktywne ćwiczenia, bardzo bogato ilustrowane, krzyżówki, rebusy, wykreślanki, zasady pisowni, reguły matematyczne, gotowe karty pracy do pobrania.

Nauka ortografii, poznawanie części mowy, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, obliczenia kalendarzowe, pieniężne, zasady bezpieczeństwa, najważniejsze informacje o Polsce i otaczającej nas przyrodzie.

Zobaczcie szczegóły

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja społeczno-przyrodnicza

Kongres oskko 3

XI Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, Gdańsk 26-28 września 2016 r.

Obradowano w obiektach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i w Europejskim Centrum Solidarności.

W związku z zapowiedzianymi pod koniec czerwca przez MEN zmianami systemowymi w oświacie jak i przedstawionym w połowie września nowym Prawem Oświatowym tegoroczny Kongres stał się miejscem gorących dyskusji na te tematy w czasie debat.

Z wypowiedzi dyrektorów różnych typów szkół, tak podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, zarówno z dużych jak i małych miast dało się odczuć niechęć do propozycji MEN i obawy, czy proponowane zmiany nie wprowadzą do polskich szkół zbędnego i niepotrzebnego zupełnie chaosu na najbliższe kilka lat, a ich "ofiarami" staną się zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Obszerne fragmenty z debat można zobaczyć w opublikowanych już przez OSKKO relacjach filmowych. Wkrótce zostanie przedstawiony oficjalny dokument.

Stanowisko Kongresu w sprawie zmian systemowych w oświacie cz.1

Stanowisko Kongresu w sprawie zmian systemowych w oświacie cz. 2

Stanowisko Kongresu w sprawie zmian systemowych w oświacie cz. 3

Pani Minister Edukacji Anna Zalewska mimo wcześniejszych zapowiedzi nie pojawiła się na Kongresie. Na pytania uczestników odpowiadali inni przedstawiciele MEN. Relację filmową ze spotkania uczestników Kongresu z przedstawicielami MEN również można już zobaczyć

Spotkanie z przedstawicielami MEN cz. 1

Spotkanie z przedstawicielami MEN cz. 2

Zmiany w systemie oświaty stały się wiodącymi tematami dyskusji zarówno na salach obrad jak i w kuluarach. Jednak nie tylko nimi zajmowali się uczestnicy. OSKKO, realizując swą misję zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, zabiegając o jakość prawa oświatowego zaprosiło do współpracy kadrę zarządzającą oświaty do prac w licznych grupach tematycznych.

Shutterstock 208390198

Sprawozdanie z egzaminu dojrzałości 2016

Do egzaminów w maju 2016 roku przystąpiło 258 372 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 170 158 osób z liceów ogólnokształcących i 88 214 osób z techników, w sesji poprawkowej w sierpniu 2016 zdawało 45 903 absolwentów. Wszyscy obowiązkowo zdawali język polski (egzamin pisemny i ustny), matematykę (egzamin pisemny), język obcy nowożytny (egzamin pisemny i ustny). Prawie 90% wybrało jako język obcy -język angielski. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ponadto mogli przystąpić do egzaminu z 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Oprócz języka angielskiego, który też mógł być zdawany na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy, największą popularnością cieszyły się: geografia, biologia, chemia i wiedza o społeczeństwie. Wybór przedmiotów dodatkowych był najczęściej związany z wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni wyższych.

Największy odsetek sukcesów - 82% osiągnęli uczniowie w województwach lubuskim, małopolskim i mazowieckim.

Szczegółowe informacje można zobaczyć w Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016

Załóż darmowe konto

W serwisie edumaster.pl wykorzystujemy pliki cookies do poprawy Twojego doświadczenia w korzystaniu z naszej strony oraz w celach związanych z promocją i reklamą Produktów. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności , która jest częścią regulaminu serwisu Edumaster.pl.

Rozumiem